Skip to content

Zasady uczestnictwa w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica zachęca do członkostwa wszystkich uczestników zajęć szachowych w MDK oraz ich rodziców. Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny. Członków obowiązuje składka semestralna (czyli 2 razy do roku) w wysokości 50 zł (kolejni członkowie rodziny są zwolnieni z opłaty).

Wpłatę składek można dokonać na nasz numer konta:

BGŻ Paribas 68 2030 0045 1110 0000 0415 3100