Zachęcamy do zapisywania się do naszego Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica zachęca do członkostwa wszystkich uczestników zajec szachowych w MDK oraz ich rodziców. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wsparcie MDK na polu szachowym oraz propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży.
Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny. Członków abowiązuje składka semestralna (czyli 2 razy do roku) w wysokości 50 zł (kolejni członkowie rodziny są zwolnieni z optaty).
Prosimy również osoby, które nie zdecyduja się na członkostwa, o wsparcie stowarzyszenia darowizną. Nasz nr konta w banku BGż Paribas:

68 2030 0045 1110 0000 0415 3100

Można od razu opłacić obydwa semestry.