Skip to content
Menu

Sprawozdania

Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego ma obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.