Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich

W dniach 20-21 maja 2017 roku, w Świdnicy, odbędą się Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich. Klikając Zobacz więcej… poznasz zasady uczestnictwa.


Zasady

 1. Organizatorzy
  Organizatorami Mistrzostw są:

  • Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica,
  • Dolnośląski Związek Szachowy,
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy,
  • Świdnicki Ośrodek Kultury.
 2. Termin i miejsce rozgrywek
  Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 20-21.05.2017Klubie Bolko na pl. Grunwaldzkim 11 w Świdnicy.
 3. Uczestnictwo
  W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.
  Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica, prawnego opiekuna lub przedstawiciela klubu.
 4. Zgłoszenia i wpisowe
  Wpisowe do Mistrzostw jest płatne na miejscu i wynosi:

  • 20 zł od osoby – zgłoszenia do 18 maja
  • 25 zł od osoby – zgłoszenia po 18 maja

  Maksymalna liczba uczestników w Mistrzostwach wynosi 160 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Osoby, które zgłoszą się za późno będą wpisane na listę rezerwową. O ich dopuszczeniu do turnieju zadecyduje sędzia główny najpóźniej w dniu zawodów. Zarejestrowane osoby, które rezygnują ze startu w Mistrzostwach, proszone są o poinformowanie o tym fakcie oragnizatorów.
  Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisie turniejowym lub e-mailem na adres: gambitmdk@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, ranking szachowy, kategorię, klub szachowy lub nazwę miejscowości zamieszkania.
  Rodzice lub prawni opiekunowie osób, których nie ma jeszcze w Centralnym Rejestrze Członków Polskiego Związku Szachowego przy potwierdzeniu udziału mają obowiązek złożyć sędziemu głównemu Załącznik nr 5 – Formularz Rejestracji w CR PZSzach Zawodnika bez przynależności Klubowej.

 5. System rozgrywek oraz tempo gry
  Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim 9 rund lub kołowym – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów.
  Tempo gry wynosi 15 min + 10 s/ruch na partię dla zawodnika.
  O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.
  W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnik może spóźnić się na rundę nie więcej niż 15 minut.
  Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich (z wyjątkiem grup do 8 lat).
 6. Harmonogram Mistrzostw
  • sobota, 20.05.2017
   8:30 – 9.30 – potwierdzenie udziału, wpłaty wpisowego
   10.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
   10.05 – I runda
   11.00 – II runda
   12.00 – III runda
   13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
   14.00 – IV runda
   15.00 – V runda
   16:00 – VI runda
  • niedziela, 21.05.2017
   10.00 – VII runda
   11.00 – VIII runda
   12.00 – IX runda
   około 13.30 – Uroczyste zakończenie Mistrzostw
 7. Nagrody
  Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.
 8. Zakwaterowanie i wyżywienie
  Zakwaterowanie i wyżywienie opiekunowie organizują we własnym zakresie. W trakcie potwierdzenia udziału w sobotę przed pierwszą rundą będzie istniała możliwość wykupienia obiadu na ten dzień (koszt ok. 10 zł).
  Polecamy następujące miejsca:

  • OSiR – Dom Wycieczkowy: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica,
  • Hotel Sportowy: ul. Śląska 31, 58-100 Świdnica,
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe: ul. Kanonierska 3, 58-100 Świdnica.
 9. Sprawy organizacyjne i inne
  • sprzęt szachowy zapewnia organizator,
  • ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
  • kierownik turnieju: Marcin Korzekwa, tel. 785 507 357,
  • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Serwisy turniejowe:

Dziewczęta do 8 lat

Dziewczęta do 10 lat

Dziewczęta do 12 lat

Dziewczęta do 14 lat

Dziewczęta do 16 lat

Dziewczęta do 18 lat

Chłopcy do 8 lat

Chłopcy do 10 lat

Chłopcy do 12 lat

Chłopcy do 14 lat

Chłopcy do 16 lat

Chłopcy do 18 lat