Komitet rodzicielski MDK Świdnica

Prosimy o wpłatę rocznej opłaty na komitet rodzicielski (MDK Świdnica). Płatność za jedno dziecko wynosi 50 zł. Wpłacić można w sekretariacie MDK Świdnica lub na konto (przy przelewie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy pracowni oraz nazwiska nauczyciela):

10 2030 0045 1110 0000 0272 9020

Dowód wpłaty należy okazać nauczycielowi (konieczny wpis w dzienniku). Dzieci, za które nie dokonywano opłat na komitet nie mogą otrzymać odznaczenia Super Młodzik oraz Mały Super Młodzik.